webinar register page

Webinar banner
Představení VMS Axxon Next 4.5
Připojte se k našemu online webináři dne 14. dubna 2021 v 10.00 hod. a získejte jasnou představu o tom, jak software Axxon Next 4.5 (inteligentní Video Management Software - VMS) splňuje dnešní výzvy v oblasti zabezpečení veřejných prostranství, měst a obcí, průmyslových či obchodních podniků, dopravy a dalších míst s požadovaným dohledem.

Během webináře budeme hovořit o výhodách, schopnostech a vývoji moderních technologií pro řešení různých bezpečnostních potřeb.

Pokrytá řešení:

• Umělá inteligence (AI - Artificial intelligence)
• Nástroje pro analýzu lidského chování
• Funkce v oblasti prevence pandemie
• Kontrola integrity systému
• Nové možnosti pro správu videostěny
• Vylepšený webový klient

Apr 14, 2021 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

Jiří Hromada
Senior obchodní manažer @AxxonSoft
Po ukončení inženýrského studia v oboru bezpečnostní technologie, systémy a management na fakultě aplikované informatiky UTB, se stal prvním zaměstnancem pobočky AxxonSoft pro Českou a Slovenskou republiku krátce po jejím vzniku. V průběhu studia se věnoval testování elektromagnetické kompatibility elektronických zařízení, především kamer. Ve společnosti AxxonSoft působí od roku 2017, aktuálně na pozici senior obchodní manažer. Od svého vstupu do společnosti AxxonSoft dosáhl významného obchodního růstu v České a Slovenské republice společně s místním profesionálním týmem a partnery AxxonSoftu.